Inleiding in de Chinese geneeskunde

De Basisprincipes  ( De Chinese Huisapotheek, Lihua Wang )

De traditionele Chines geneeskunde (TCM – Traditional Chinese Medicine) heeft haar wortels in de oude filosofie van het Taoïsme, dat meer dan 3000 jaar geleden in China ontstond. De Taoïsten gaan er van uit dat het universum bestaat uit een oneindig web van continu veranderende omstandigheden/patronen, welke tot uiting komen in twee tegengestelde maar elkaar aanvullende primaire krachten, Yin en Yang. Bijvoorbeeld dag en nacht, wanneer de dag niet zou bestaan, zou er ook geen nacht bestaan. Maar ook binnen en buiten, activiteit en rust, koude en warmte. De interacties tussen deze, tegengestelde kwaliteiten “bouwen”het grote patroon (web) van het universum. Alles in de natuur is constant in beweging en laat afwisselende combinaties tussen Yin en Yang zien. Niets is alleen maar het één (Yin) of het ander (Yang). Het ene is niets zonder het andere. Zo zijn zij er ook van overtuigd dat, in het menselijk lichaam, er ook een kwetsbaar evenwicht bestaat tussen Yin en Yang en dat het lichaam continu op zoek is naar de perfecte balans om zo optimaal te kunnen functioneren onder de gegeven omstandigheden. Als dit evenwicht te veel uit balans raakt en het lichaam niet meer kan “bijsturen” worden we ziek of gaan minder goed functioneren.

In de westerse geneeskunde ligt de nadruk op de fysieke structuren van het menselijk lichaam. De anatomie en fysiologie bestuderen deze structuren tot op het kleinste niveau (moleculair). Deze gestructureerde methode vormt de basis voor de westerse geneeskunde. De TCM legt de nadruk juist op het proces en niet op de structuren. Het menselijk lichaam wordt beschouwd als een energiesysteem, waarin verschillende substanties (Qi, Bloed, Jing, Lichaamssappen en Shen) op elkaar inwerken en zo het geheel van het fysieke organisme creëren. Van dez substanties is Qi de belangrijkste. Qi is een levensessentie die deels uit materie en deels uit energie bestaat. Qi stroomt door een netwerk in het lichaam, op alle niveau’s, de meridianen. Via dit netwerk bereikt de Qi alle organen en weefsels in heel het lichaam.Wanneer nu die stroom ergens onderbroken, vermindert of geblokkeerd wordt, zal de daaruit voortvloeiende onbalans zich als ziekte uiten met zijn specifieke symptomen. De westerse geneeskunde gebruikt veel modernere technologieën (Röntgenfoto’s, bloedonderzoek, MRI-scan e.d.). Met behulp van deze moderne middelen wordt de patiënt doorgelicht om een diagnose te stellen en daarna een behandeling te starten. De methodieken die in TCM worden gebruikt zijn Kijken, Luisteren, Ruiken, Ondervragen en Aanraken. Door het analyseren van de verzamelde informatie komt de TCM geneeskundige tot een diagnose. In de westerse geneeskunde geeft men aan een ziekte een naam. De TCM diagnosticeert de onevenwichtigheden in het lichaam, zoals een bepaald soort gebrek aan Yin of een overmaat aan Yang, waarna de TCM geneeskundige een op maat geschreven therapie voorschrijft gericht op het behandelen van de onbalans in het lichaam.

Op de meridianen liggen punten aan het huidoppervlak via welke de meridianen toegankelijk zijn, bv door warmte, druk of naalden. Op deze punten kun je de stroom van Qi beïnvloeden en zo het lichaam aanzetten tot herstel. In het algemeen is het doel, van iedere behandeling, om Qi en andere substanties te reguleren en er voor te zorgen dat ze optimaal door het lichaam stromen. zo wordt het evenwicht tussen Yin en Yang herstelt/bewaard. De TCM behandelt de hele mens en niet alleen de ziekte, door het inwendige in harmonie te brengen.  

social: