TCM: Lente

 

Lente, de magnolia bloeit als één van de eerste planten in het voorjaar.

Lente

De Vijf Elementen Theorie dient als diagnostisch hulpmiddel en is belangrijk bij de behandeling in de TCM. Het is vooral gebaseerd op de waarneming van de cycli, zoals die zich in de natuur voordoen en hun onderlinge relaties in het milieu en in ons lichaam.. De Vijf Elementen – Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout – corresponderen met bepaalde organen in ons lichaam, zoals het Hart, Milt, Longen, Nieren, Lever, Darmen, Maag, Blaas en Galblaas. De Vijf Elementen worden oog geassocieerd met verschillende tijdstippen van het jaar: Vuur met de zomer, Aarde met nazomer, Metaal met de herfst, Water met de winter en Hout met de lente.

5-elementen-zang-fu-cycliDe Vijf elementen hebben invloed op elkaar, zij voeden elkaar en controleren elkaar. Bijvoorbeeld: de Lever (Hout) heeft direct invloed op de Milt (Aarde). TCM therapeuten proberen de balans tussen de elementen te behouden en/of te herstellen. Daarmee wordt dan ook de balans tussen de organen in ons lichaam herstelt.

De Lente wordt geassocieerd met het Hout-element, waartoe de lever en de galblaas behoren. Sterke wind is typerend voor de lente. De sterke wind in het voorjaar kunnen veel eisen van de lever, en die zal op zijn beurt sterke invloed uitoefenen op de milt. Als dit het geval is ontstaat er een disbalans tussen de lever en milt (Hout en Aarde). Een TCM therapeut zal dit herkennen aan symptomen als buikpijn, oprispen van maagzuur, opgeblazen gevoel in de buik en diarree.

Allergie problemen komen ook veel voor tijdens het voorjaar. Wanneer de lever niet gezond is, heeft dit effect op de milt en de longen. Symptomen van deze disbalans tussen deze organen kunnen onder andere de volgende zijn; druk op de borst, veelvuldig niezen, loopneus, jeukende ogen en ander symptomen die bij allergieën voorkomen.

Het is altijd belangrijk om de lever en longen gezond te houden, vooral in het voorjaar, en ze onderling in balans te brengen. Shiatsu kan daar bij helpen.

TCM therapeuten letten vooral ook op de weersomstandigheden, vooral extreme weersomstandigheden, zoals ongebruikelijke windrichtingen voor de tijd van het jaar, of extreme koude of hitte in het voorjaar. Deze extreme of ongebruikelijke weersomstandigheden zorgen voor disbalans bij mensen. Meestal ontstaan er dan klachten aan het einde van die periode of er direct na.

Je voeding in het voorjaar dient ook te zijn aangepast aan het voorjaar. Omdat het voorjaar geassocieerd wordt met de lever, is het van belang om een dieet te hebben welke de lever zuivert en versterkt. Groen is de kleur van de lever en van het voorjaar. Daarom zijn groene bladgroentes, jonge verse groenten erg goed. Zij helpen het lichaam te zuiveren en te versterken.

 

social: