Wat is TCM?

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Traditionele Chinese benadering van lichaam en gezondheid.

de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) gaat uit van de ‘cyclische’ gedachte. Dit is voor westerlingen, misschien moeilijk te begrijpen. In het westen wordt immers uit gegaan van oorzaak en gevolg, een rechtlijnig proces dat van A via B naar C gaat. De oosterse filosofie ziet dat alles wat er voorvalt in verband staat met het geheel. Je kunt een voorval niet los zien van de omgeving waarin het ontstaat. De achtergrond is even belangrijk als de voorgrond. 

 

Een voorbeeld. Hoofdpijn treedt volgens de Chinese geneeskunde niet alleen op in het hoofd. Het is ook niet alleen maar een pijn. Je kunt er geen eind aan maken zonder dat je kijkt naar de eigenlijke oorzaak en haar ook niet behandelen op de manier waarop je de hoofdpijn van iemand anders behandelt. Het wordt gezien als een obstructie van Qi, die samenhangt met de energiepatronenen in het lichaam van de persoon in kwestie, zijn omstandigheden, zijn levensstijl en op dat moment. De behandeling kan bestaan uit lichaamswerk met armen en benen, waarbij het hoofd niet eens betrokken hoeft te zijn. Het verzamelen van de benodigde informatie om tot een diagnose te komen wordt o.a. gedaan door middel van; Vragen (klacht uitvragen), Kijken (observeren van houding, beweging, tongdiagnose), Voelen, (polsdiagnose, haradiagnose). De verkregen informatie vormt de diagnose en daarmee wordt dan de behandeling bepaalt die moet leiden tot herstel van de balans in het lichaam.

 

 

 

 

TCM vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam en Yin-Yang. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk.

Het grootste deel van de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde werd afgeleid van de Taoïstische filosofie, en reflecteert het Chinese denken dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken.

social: